Vloot

De Vloot

Isala's vloot bestaat uit 38 roeiboten. De meeste daarvan zijn scull geriggerd (d.w.z. twee riemen per roeier), waarvan een paar boten die naar keuze scull of boord (een riem per roeier) geriggerd kunnen worden.  Isala beschikt over:
- 10 C-boten, tamelijk brede boten met een kielbalkje aan de buitenkant, voor 2, 3 of 4 roeiers plus een stuurpersoon;
- 2 “coastals”; bijna onkantelbare boten met veel drijfvermogen, voor een of twee personen
- 17 skiffs, waarvan 7 oefenskiffs voor beginners, 5 voor geoefenden en 5 skiffs gereserveerd voor wedstrijdroeiers. Een skiff is een eenmansboot, uiteraard met twee riemen maar zonder stuurinrichting.
- 4 ongestuurde tweeën, gladde boten (dwz geen kielbalkje) voor twee roeiers.
- 4 gestuurde viermansboten, gladde boten voor vier roeiers en een stuurpersoon.
- 1 wherry, een brede, houten boot met twee roeiplekken en twee zitplaatsen op het stuurbankje.

Voor de begeleiding van de roeiploegen heeft Isala de beschikking over een gemotoriseerde catamaran, de “Moeder Gans”.

Onderaan deze pagina staat een tabel met de gegevens van onze boten. Toelichting bij de type aanduiding:

Voorbeeld: C4x+

Opmerkingen

Letter C

Boot met kiel

Géén letter? Gladde boot zonder kiel

Cijfer 4

4 Roeiplekken

Bij gestuurde boot wordt de stuurpersoon niet meegeteld

Symbool x

Scull geriggerd. Twee riemen per roeier

Géén x? Boot is boordgeriggerd. Eén riem per roeier

Symbool +

Met stuurbankje

Géén + of wél – ? Boot wordt gevaren zonder stuurpersoon

Bij elke boot staat het geadviseerde roeigewicht en of de boot alleen door wedstrijdroeiers kan worden gebruikt na dispensatie van de wedstrijdcommissaris.

 

350pxbotenloods02350pxbotenloods01

Jaar Naam Type Makelij Gewichtsklasse

Opmerking

Aalscholver Wherry gebruikt
1996 Zwaan C4x+ nieuw Busman 60-90 kg
1997 Pijlstaart 1x nieuw Waterking 60-90 kg
1999 Zilvermeeuw C3x/2x+ nieuw Busman 60-90 kg  
2000 Smient 1x nieuw Filippi 70-90 kg
2001 Snip 1x nieuw Lianglin 70-80 kg wedstrijdboot
2001 Pekingeend 2x nieuw Lianglin 70-80 kg
2001 Pinguiïn 4x+ nieuw Lianglin 60-75 kg
2002 Albatros 1x nieuw Filippi 60-70 kg
2002 Duiker 1x nieuw Hassle 60-70 kg
2002 Topper C4+ nieuw Schellenbacher 60-90 kg
2003 Meerkoet 1x nieuw Filippi 60-70 kg  
2003 Rotgans 1x nieuw Filippi 70-90 kg
2004 Nimmerzat 4x+/4+ nieuw Filippi 70-90 kg wedstrijdboot
2005 Zeemeeuw C4x+ nieuw Baumgarten 60-90 kg  
2005 Snabbeltje 1x gebruikt Aylings 70 kg wedstrijdboot
2006 IJsvogel 1x nieuw Filippi 75 kg
2007 Roerdomp C2x nieuw Wiersma 60-90 kg  
2007 Fuut 1x nieuw Filippi 70-90 kg
2008 Alk 1x nieuw Filippi 60-70 kg
2009 Franjepoot 4x+/4+ nieuw Filippi 70-90 kg wedstrijdboot
2011 Flamingo C4X+ nieuw Wiersma 60-90 kg
2013 Stern 2x/2- nieuw Wintech 60-80 kg wedstrijdboot
2013 Stormvogel 4x+/4+ nieuw Wintech 70-85 kg wedstrijdboot
2013 Visdief 1x gebruikt Wintech 60-75 kg wedstrijdboot
2014 Visarend C4X+ nieuw Wiersma 60-90 kg
2014 Plevier 1x nieuw Wintech 85 kg wedstrijdboot
2015 Zomertaling 1x nieuw Wintech 75 - 85 kg  wedstrijdboot
2015 Ibis 2x/2- nieuw Wintech 70 - 90 kg wedstrijdboot
2016 Drieteen C3x+ nieuw Wiersma 60-90 kg  
2019  Lepelaar  C2x+  nieuw  Wiersma 60-90 kg
2020 Nonnetje 1x nieuw Swift Elite A 70 - 80 kg
2021 Kanoet C3x+ nieuw Wiersma 60 - 90 kg
2021 Rietzanger 1x nieuw Swift Elite A 50 - 65 kg
2021 Kokmeeuw 2x Coastal nieuw Liteboat 50 -110 kg
2021 Oeverpieper

1x Coastal

nieuw Liteboat 50-110 kg
2022 Zeekoet 1x nieuw Wintech 55-110 kg
2022 Waterhoen 2x nieuw Swift Elite A
2022 Moeder Gans nieuw Wiersma coach/volgboot
2024 Dwergmeeuw 1x nieuw Swift Elite A 50-65 kg  

pagina eigenaar: materiaal commissie. Datum laatste update: 09-01-2023