Roeiopleidingen  

Ploeg opleiding introBij Isala heb je de mogelijkheid te (leren) roeien op verschillende soorten roeiwater. Beginnende roeiers leren roeien in de Marshaven op stilstaand water. Een volgende stap is het roeien naar en op het Twentekanaal tot aan de sluizen bij Eefde. Het kanaal leent zich prima voor een sportieve uitdaging en er kan met begeleiding vanaf de kant aan de techniek worden gewerkt. Meer ervaren roeiers kunnen ook roeien langs de prachtige uiterwaarden van de IJssel. Het roeien op stromend water in combinatie met scheepvaart biedt weer een nieuwe uitdaging. Isala kent een systeem van examens en bevoegdheden dat afgestemd is op het vaarwater.   

Roei Opleidingen Commissie en Examencommissie  

Binnen Isala heeft de Roei Opleidingen Commissie (ROC) tot taak om het Roei Opleidingenprogramma uit te voeren en waar nodig bij te stellen. De ROC bestaat uit zes leden en een vertegenwoordiger in het bestuur, de Roeicommissaris. De Examencommissie heeft tot taak om de eisen voor de diverse vaarbewijzen vast te stellen en te onderhouden. Daarnaast neemt de Examencommissie de praktijk- en theorie-examens af en is bevoegd om bij positief resultaat vaarbewijzen toe te kennen aan de Isala-leden. Uiteraard overleggen ROC en Examencommissie regelmatig om de opleidingen en de exameneisen op elkaar te laten aansluiten.   

Vaarbewijzen  

Isala kent verschillende vaarbewijzen; deze zijn gekoppeld aan autorisatieniveaus, waarmee wordt geregeld wie in welke boten en op welk vaarwater bevoegd is om te roeien. Het Havenvaarbewijs (H), het Kanaalvaarbewijs (K) en het IJsselvaarbewijs (Y) kennen we in twee uitvoeringen: in de gestuurde C4 (Hg, Kg en Yg) en in de skiff (Hs, Ks en Ys). Dit zijn vaarbewijzen voor het scullen; daarnaast zijn er vaarbewijzen voor het boordroeien.   

Met de vaarbewijzen mag je zelfstandig roeien op de Marshaven (Hg, Hs), het Twentekanaal (Kg, Ks) en de IJssel (Yg,Ys).  

  

Roeiers met ervaring  

Als je lid wordt en al roeiervaring hebt opgedaan, bijvoorbeeld bij een andere vereniging, dan kun je de introductiecursus overslaan en meteen lid worden. Lees verder op deze pagina: Roeiervaring?

Examens

De cursussen Havengestuurd en Kanaalgestuurd en Havenskiff uit het Roei Opleidingenprogramma worden afgesloten met een examen. In andere opleidingstrajecten wordt gewerkt met een aftekenstaat. Als je het examen met goed resultaat aflegt / de aftekenstaat volledig is ingevuld, ontvang je een vaarbewijs. Met dit vaarbewijs ben je bevoegd om zelfstandig te roeien met het boottype en op het vaarwater (Haven, Kanaal of IJssel), waarvoor het betreffende vaarbewijs geldig is. 

Bekijk in de kalender wanneer de examens gepland zijn. 

Coaching van instructeurs en supervisie-activiteiten

VideocoachingAls lid met één of meer vaarbewijzen kun je gevraagd worden om als instructeur een cursus te verzorgen, op een voor jou geschikt tijdstip, en eventueel  in “deeltijd”.  

Lesmateriaal en coaching van instructeurs zijn goed georganiseerd bij Isala.   

Ieder jaar worden door de Roei Opleidingen Commissie een aantal activiteiten georganiseerd met als doel om de vaardigheden van de roeier en de instructeur te vergroten. Met instructie bedoelen we het op gestructureerde wijze overbrengen van vaardigheden en ervaring op minder gevorderde roeiers.   

 Deze activiteiten omvatten:  

  • Cursus roei-instructeur 1, zie hieronder
  • Praktijk met video-instructie waarin het geven van instructie en de eigen roeitechniek centraal staan

Beide activiteiten zijn bestemd voor alle leden die hun roeivaardigheden willen vergroten door middel van aanwijzingen en instructie van een ervaren roei-instructeur.  
 

Bekijk in de kalender wanneer de activiteiten gepland zijn.

Cursus roei-instructeur 1  

Wil je meer leren over roeitechniek en over de opbouw van een roeiles? Tijdens deze cursus (twee avonden) word je daar over bijgepraat, op basis van materiaal van KNRB. Vervolgens kun je een introductieploegje onder je hoede nemen, zodat je de opgedane kennis meteen in de praktijk kunt toepassen.