Wel of niet roeien?  

Of je wel of niet mag roeien hangt af van een aantal omstandigheden, zoals de nachttemperatuur, de wind, het zicht, ijs op het water en de waterstand.  

Het Isala Boten- en Roeireglement geeft aan wanneer wel en wanneer niet geroeid mag worden. Onderstaande opsomming is hiervan een samenvatting, het Boten- en Roeireglement is altijd leidend.

Je bent zelf altijd verantwoordelijk voor de beslissing om wel of niet te gaan roeien. Zeker wat betreft windkracht en zicht (nevel en mist), moet je zelf inschatten of het verantwoord is om uit te varen op basis van de huidige en de te verwachten omstandigheden. De stuur van een ploeg, of de boegroeier van een ongestuurde boot, is eindverantwoordelijk en heeft daarom een doorslaggevende stem bij het besluit om wel of niet te gaan roeien.

 

Index 

Bevoegdheid 

Tijdstip 

Ongestuurd varen

Hoog water  

Mist  

Wind 

Onweer  

Vorst / Nachttemperatuur 

IJsvorming 

Watertemperatuur 

Zichtbaarheid 

Veiligheidscontrole

Algemeen 

 

Bevoegdheid 

Het bevaren van vaarwater met een vaartuig is slechts dan toegestaan indien ten minste 40% van de bemanning van dat vaartuig in het bezit is van de voor het betreffende vaarwater en vaartuig verplichte vaarbevoegdheid (autorisatie en eventueel dispensatie) volgens de tabel 'Autorisaties' op de Isala website. Bij varen op de IJssel (anders dan naar het Kanaal) moet de stuur IJg bevoegd zijn.

Voor wedstrijdboten gelden mogelijk aanvullende gebruiksvoorwaarden (dispensaties) zoals gespecificeerd onder de menukeuze 'Wedstrijdroeien' en de tabel 'Dispensaties' op de Isala website.
Daarnaast is het verboden zonder geldige afschrijving gebruik te maken van een vaartuig, of de tijd waarvoor het is afgeschreven te overschrijden.

 

Tijdstip  

Het is verboden om tussen zonsondergang en zonsopgang te roeien.

 

Ongestuurd varen

Het is verboden om ongestuurd op de IJssel te varen, met uitzondering van:

 • Korte ongestuurde boten naar het Twentekanaal (skiff, 2-, 2x, C2x).
 • Koersvaste boten met 3 of 4 roeiplaatsen, mits er een Yg bevoegde boegroeier is. Dit geldt voor de Pinguïn, de Zeemeeuw, de Zilvermeeuw en de Zwaan.
 • IJsselskiff bevoegde roeiers in een skiff richting Gorssel.

Hoog water  

In de grafiek hieronder staan de waterstand en de te verwachten waterstand bij Zutphen Noord.

 • Bij een waterstand tussen 6,50 en 7,00 m ter hoogte van Zutphen Noord geldt een vaarverbod voor de IJssel. (Dus ook niet naar het Kanaal bij deze waterstand). 
 • Bij een watertemperatuur onder de 10 °C EN een waterstand boven 6,50 meter geldt een vaarverbod voor skiffs, C1, 2, 2x en C2x (inclusief de "coastals") . 
 • Bij een waterstand boven de 7,00 m ter hoogte van Zutphen Noord geldt een algeheel vaarverbod.
 • Uiterwaarden: Er mag bij hoog water niet worden geroeid in de uiterwaarden en over ondergelopen kribben en dijken.

 

Mist   

Indien de boom aan de overkant niet of slecht te zien is, mag er niet op de IJssel worden geroeid. Als het clubhuis van WSV ‘De Mars’ niet of slecht te zien is, geldt een volledig vaarverbod.

 

Wind  

Bij windkracht 5 Bft of meer in Zutphen mag er niet worden geroeid. De windverwachting op de website van Isala is daarbij bepalend.

 

Vorst 

Bij ijsvorming op de haven, hoe gering ook, mag er niet worden geroeid. De lak van de boten beschadigt door de ijskristallen.

 

 

 

Onweer  

Kijk voor je het water opgaat op www.buienradar.nl en naar de wolken bij het botenhuis. Ga bij onweer of dreigend onweer niet het water op! Mocht tijdens het roeien de lucht snel betrekken en donker worden, ga dan zo snel mogelijk terug naar het botenhuis. Lukt dat niet, ga dan aan land maar zorg ook daarbij voor je eigen veiligheid. Houdt afstand tot de boot en riemen (geleiders!), schuil niet onder bomen, maak je zo klein mogelijk door te hurken met je voeten bij elkaar. 

 

IJsvorming 

Bij ijsvorming op de haven, hoe gering ook, geldt een algeheel vaarverbod.

 

Watertemperatuur 

 • Indien de watertemperatuur onder de 10 °C komt, mag er niet meer worden geskifft en in een boordtwee worden gevaren. 
 • Bij een watertemperatuur onder de 10 °C EN een waterstand boven 6,50 meter geldt een vaarverbod voor 2x en C2x. Ook mag er dan geen Introductie- en Hg-cursus worden gegeven.
 • Indien de watertemperatuur onder de 15 °C komt, is de stuur verplicht een reddingsvest te dragen. 
 • Bij een watertemperatuur onder de 15 °C wordt het dragen van een reddingsvest sterk aanbevolen voor alle bemanningsleden.

 
Kijk voor je eigen veiligheid ook naar de combinatie: watertemperatuur, wind en stroming. Dat is niet specifiek, en geldt het hele jaar door. 

Experts vinden een watertemperatuur beneden de 15 °C gevaarlijk. Koude schok, verlammingsverschijnselen en onderkoeling nemen toe in kouder water. Met een volgelopen boot kun je naar de kant roeien. Als een roeiboot omslaat dan (1) maak je je los van het voetenbord, (2) zorg je dat je lichaam zo snel mogelijk uit het water komt, (3) verlaat je het water en (4) zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk droog en warm wordt. Blijf bij de boot! Ga alleen zwemmen (zonder boot) als je een reddingsvest aan hebt, de wal niet te ver af is en je geen redding verwacht binnen afzienbare tijd. Meer hierover in “Omslaan en onderkoeling – een samenvatting” 

 

Zichtbaarheid

De volledige bemanning van een Isala boot is voor optimale zichtbaarheid verplicht om te allen tijde een fluorescerend geel shirt, hes of jack te dragen. Als uitzondering op deze verplichting wordt bij deelname aan wedstrijden het voorgeschreven wedstrijdtenue gedragen.

Veiligheidscontrole

De stuur (of bij ongestuurde boten de boegroeier) moet voor de afvaart controleren of alle heelstrings deugdelijk zijn, de boegbal aanwezig is en er (voor boten met open kuip) minimaal één hoosvat aan boord is. Ook moet worden gecontroleerd of alle overslagen, inspectieluiken en ventilatiedopjes goed gesloten zijn. Het verdient sterk aanbeveling om een waterdicht tonnetje met warmtedekens, een landvast en een telefoon met noodnummers mee te nemen aan boord.

Algemeen 

Het bestuur kan altijd een gedeeltelijk of algeheel vaarverbod instellen als de situatie dat vereist. Een vaarverbod wordt op de website aangegeven.