Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van leden die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Hij houdt daarbij alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is gehouden aan geheimhouding. De vertrouwenspersoon analyseert het probleem en zoekt vervolgens naar een oplossing. Ook kan hij eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening.

Felix Dikken, (kinder-)arts, vervult deze functie binnen Isala samen met Annegaaike Leopold.
Felix en Annegaaike zijn per e-mail te bereiken via vertrouwenspersoon@zrzv-isala,. 
Het kan ook telefonisch, het telefoonnummer is na inloggen te vinden in de ledenlijst

Felix Dikken 250h

 

Dit schrijft Felix zelf over het invullen van de rol van vertrouwenspersoon bij Isala: 

'Bij Isala vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier kan roeien en respectvol bejegend wordt. Ongewenste omgangsvormen zoals pesten en discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld worden niet getolereerd. Mocht dit toch gebeuren dan kan je mailen naar noosrepsnewuortrev.[antispam].@zrzv-isala.nl om een afspraak met mij te maken Je klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en samen zoeken we een oplossing voor het probleem.'