Veiligheid

 

  • Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen roeien
  • Veiligheid is een attitude, een grondhouding
  • Veiligheid is een zaak van ons allemaal

 

  • Veiligheid is maar lastig? Probeer eens een ongeluk!

Leden Veiligheidscommissie: 

Chris Braun 

Jan Kuiken

Nynke Glazema

Tel nrs zie ledenlijst

E-mail:  diehgiliev.[antispam].@zrzv-isala.nl

 

Wijze lessen... Beschrijvingen van eerdere (bijna) ongelukken en incidenten

IOp Isala's website kan je hier een melding doen van van een ongeluk, een bijna-ongeluk of een incident .

We noemen het een ongeluk als er personen letsel hebben opgelopen en/of boten ernstg beschadigd zijn. we noemen het een bijna-ongeluk als je, al dan niet nog natrillend van de schrik, bedenkt dat je maar net ontsnapt bent aan een aanvaring, een stranding, kortom iets wat serieuze gevolgen had kunnen hebben.

We noemen het een incident als er iets is misgegaan, maar de gevolgen beperkt zijn tot lichte materiaalschade of gekwetste ego's.  Ook woordenwisselingen met vissers langs de kant of andere watersporters  of de politie te water vallen hieronder. 

Na zo'n melding neemt de Veilgheidscommissie contact met je op. we kijken dan samen of we de gebeurtenis zo kunnen beschrijven dat de rest van de vereniging er van kan leren. We doen dat zonder namen te noemen, en we zorgen ervoor dat ook tijd en plaats niet tot namen te herleiden zijn. Want het is geen strafexercitie, het is een manier om de vereniging veiliger te maken.

Slimme mensen leren van hun fouten, nog slimmere mensen leren van andermans fouten!

 

Adviezen 

De veiligheid brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en de commisssies. Sommige adviezen zijn heel formeel en in de vorm van een brief aan het bestuur, andere zijn toelichtingen op tijdens gesprekken ingebrachte adviezen. Alle adviezen van de Veiligheidscommisie zijn openbaar.

 

Algemeen

Hieronder vind je links naar pagina's waarin je kan vinden wat Isala's veiligheidsregels zijn en waarom

Veilig varen bij Isala

Veiligheidsplan Isala

Risicoanalyse Isala

onderbouwing vaarregels bij hoogwater

Incidentmeldingen - hoe en waarombinnenvaartschip-en-roeiboot

 

Veilig varen doe je samen

10 tips voor roeiers

Blijf uit de dode hoek

 

Omslaan en onderkoeling

Samenvatting

Presentatie 'Veilig roeien op koud water'

KNRM brochure 'Wat is onderkoeling?'

Omslaan en onderkoeling - Toelichting

Heel strings

Gebruik van reddingsmiddelenvaststof-reddingsvest

 

EHBO-commissie

Roeien in heet en zonnig weer

Door water overgedragen ziektes

Inhoud EHBO-koffers

 

Diversen

Ergometerinstructie

Sportkeuringen